ΣΠΟΥΔΕΣ

BIO - STUDIES - PHOTO

ΣΠΟΥΔΕΣ

♦ Σπουδές στην Κλασσική Κιθάρα στα Ωδεία »Σύγχρονη Ωδή» και »Θαλής» (1992 και 1996)

♦ Σπουδές στην Ηλεκτρική και Flamenco Κιθάρα με τους Καθηγητές Δημήτρη Ζαφειρέλη, Δημήτρη Σινογιάννη και Χρίστο Τζιφάκη  (1999 – 2001)

♦ RGT – LCM στην Ηλεκτρική Κιθάρα – Grade 8 με τον Καθηγητή Ιωάννη Αναστασάκη (2006)

♦ Popular Theory LCM – Grade 8 με τον Καθηγητή Γιώργο Αργυρόπουλο (2008)

 ♦ Diploma of the London College of Music – (DipLCM/TD)  (2011)

♦ Associate Diploma of the London College of Music – (ALCM/TD) με τους Καθηγητές Γιώργο Αργυρόπουλο, Σωτήρη Πομόνη και Λία Γεωργακοπούλου (2012)

♦ Είναι Διπλωματούχος του London College of Music, RGT Tutor – Καθηγητής Ηλεκτρικής Κιθάρας και Μοντέρνων Θεωρητικών και συνεργάτης του Registry of Guitar Tutors.

www.panosmalahias.com is Powered by Rising Star Promotions