ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ RGT

LESSONS 1 Ο Πάνος είναι εκπαιδευτικός συνεργάτης
(RGT Tutor) του Registry of Guitar Tutors του London college of Music (rgt.org) και προετοιμάζει μαθητές που επιθυμούν να δώσουν εξετάσεις στο σύστημα RGT το οποίο είναι αναγνωρισμένο απότο Αγγλικό κράτος

rgt

 

 

 

 

Οι εξετάσεις χωρίζονται σε εννέα επίπεδα (grades) και διεξάγονται κάθε Ιανουάριο και Ιούνιο. Τα επίπεδα ορίζονται ως εξής:

Preliminary Grade

Grade 1

Grade 2

Grade 3

Grade 4

Grade 5

Grade 6

Grade 7

Grade 8 (τελικό επίπεδο – επάρκεια γνώσης του οργάνου)

 

Ο μαθητής που επιθυμεί να λάβει μέρος στις εξετάσεις του RGT μπορεί να ενταχθεί σε όποιο επίπεδο επιθυμεί (κατόπιν προετοιμασίας και κατεύθυνσης από τον καθηγητή) μέχρι και το Grade 5. Τα Grades Preliminary, 1, 2, 3, 4 δεν είναι υποχρεωτικά για συμμετοχή (κατόπιν συννενόησης πάντα μεταξύ καθηγητή – μαθητή).

Ο εξεταστής είναι (Βρετανός) καθηγητής – αντιπρόσωπος από το RGT και οι εξετάσεις διεξάγονται σε συνεργαζόμενα εξεταστικά κέντρα (ωδεία). Το περιεχόμενο των εξετάσεων κινείται γύρω από τις κλίμακες, συγχορδίες, arpeggios, ακουστικά (ear training), ρυθμικά, θεωρητικές ερωτήσεις, μέρη του οργάνου.

www.panosmalahias.com is Powered by Rising Star Promotions